Rate this post

Hợp đồng nguyên tắc là gì? Đây là một loại hợp đồng có tính chất định hướng và không quy định chi tiết. Do đó, trong nhiều giao dịch, đôi bên sẽ sử dụng bản mẫu hợp đồng nguyên tắc. Thay thế cho bản hợp đồng kinh tế thông thường. Mời các bạn cùng Hoàn Mỹ tìm hiểu chi tiết hơn các thông tin về hợp đồng nguyên tắc này nhé!

Hợp Đồng Nguyên Tắc Là Gì?

Hợp đồng nguyên tắc chính là văn bản được thỏa thuận giữa đôi bên. Khi mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, có tính chất định hướng. Và còn là cơ sở để ký kết về hợp đồng kinh tế chính thức. Bản hợp đồng nguyên tắc còn được hiểu là thỏa thuận nguyên tắc.

Các Thông Tin Chính Cần Có Trong Hợp Đồng

 • Điều khoản định nghĩa
 • Chủ thể hợp đồng
 • Các đối tượng chính có trong hợp đồng
 • Số lượng & chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ
Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

 • Giá cả, phương thức thanh toán
 • Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện
 • Quyền và nghĩa vụ của đôi bên
 • Trách nhiệm của đôi bên nếu vi phạm hợp đồng
 • Các biện pháp giải quyết tranh chấp
 • Một số cam kết chung
 • Hiệu lực hợp đồng

Hợp Đồng Nguyên Tắc Này Được Ký Trong Trường Hợp Nào?

 • Trong quá trình giao dịch hoặc thương thảo thương mại. Mọi việc thay đổi giữa bên mua & bên bán sẽ được điều chỉnh thông qua hợp đồng nguyên tắc. Lúc này, bản hợp đồng nguyên tắc sẽ có tác dụng trong việc thay thế hợp đồng chính thức. Nếu các bên chưa muốn chốt hay chưa thể xác định được khối lượng hàng hóa/dịch vụ tại quá trình thương thảo. 
 • Mặc dù trong hợp đồng này có thể chỉ bao gồm một số nguyên tắc cơ bản. Mà đôi bên cần tuyệt đối tuân thủ & tôn trọng các điều luật có trong hợp đồng. Bên cạnh đó, bản hợp đồng này còn được dùng để điều chỉnh một số nguyên tắc pháp lý chuyên ngành. 

Giá Trị Chính Của Hợp Đồng Nguyên Tắc

_ Trong giai đoạn tiến hành thương thảo – đàm phán hợp đồng chính thức. Thì chữ ký trong bản hợp đồng nguyên tắc sẽ luôn được định hướng 1 cách rõ ràng. Các chi tiết này sẽ được thỏa thuận sau, vậy nên, trên cơ sở của hợp đồng nguyên tắc. Đôi bên có thể dựa vào đó mà tiến hành ký kết những hợp đồng kinh tế chính thức. Hoặc có thể thêm và điều chỉnh phần mục lục trong hợp đồng nguyên tắc 1 cách dễ dàng.

_ Hợp đồng nguyên tắc còn có chức năng thay thế cho hợp đồng chính thức. Trong trường hợp 2 bên không xác định được khối lượng hàng hóa/dịch vụ 1 cách cụ thể. Hoặc giúp đôi bên có thể tiến hành ký kết hợp đồng trong 1 khoảng thời gian cố định. Mà vẫn không cần phải ký kết thêm quá nhiều hợp đồng khác. 

_ Vì vậy, trong thời gian thương thảo – đàm phán hợp đồng chính thức. Đối với trường hợp có phát sinh ra tranh chấp, đôi bên có thể dựa vào hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết ban đầu. Để có thể giải quyết các vấn đề mà không thể thỏa thuận ở trong hợp đồng chính thức. 

Một Số Điều Cần Lưu Ý Khi Tiến Hành Ký Kết Hợp Đồng

➤ Cần đảm bảo chính xác tính chất thực thi có trong hợp đồng

➤ Nội dung trong hợp đồng cần phải đảm bảo tính nguyên tắc

➤ Đẩy mạnh tính chất hiệu quả của “Nguyên tắc”

➤ Hợp đồng nguyên tắc xây dựng ở trên mẫu có sẵn thông thường không đạt hiệu quả.

Tổng Kết

Hy vọng với những chia sẻ thông tin về bản hợp đồng nguyên tắc trên đây sẽ trở thành các thông tin hữu ích cho các bạn. Tìm hiểu kỹ – nắm rõ về hợp đồng nguyên tắc cùng với các đặc điểm của chúng. Sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho đôi bên khi tiến hành ký kết. 

Add Comment