4/5 - (1 bình chọn)

Get high là gì? ý nghĩa của nó ra sao mà được nhiều người tìm kiếm đến vậy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ý nghĩa của từ get high là gì nhé.

Get high là một cùm từ tiếng Anh dùng để miêu tả một loại trạng thái cảm xúc đặc biệt của con người.

Get high là gì?

Get high là gì?

Ý nghĩa thật sự của Get High là gì? Hãy Cùng Huy Hoàng tìm hiểu xem nhé.

Add Comment